Pokazy tańca brzucha Elmas i z Zespołem

zobacz więcej zdjęć...

 


1. Wykupienie karnetu  lub pojedynczych zajęć i uiszczenie opłaty równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem Szkoły Tańca Orientalnego Elmas.
2. Karnet wydany przez szkołę jest karnetem imiennym i może z niego korzystać wyłącznie osoba na którą został on wypisany.
3.Karnet należy nabyć przed zajęciami, obejmuje on wejścia na cztery kolejne zajęcia od daty wystawienia karnetu, należy przestrzegać daty ważności karnetu.
4.Karnet należy okazać zawwsze przed danymi zajęciami
5. Na karnety, które straciły swoją ważność nie można wchodzić na zajęcia do swoich grup.
6. W przypadku opuszczenia zajęć można je odrobić w dowolnej grupie, o dowolnej godzinie po ustaleniu z instruktorem tańca ale w dacie ważności karnetu.
7.Wszystkie zajęcia jakie zostaną odwołane przez Szkołę Tańca Elmas (np. przez chorobę instruktorki i z braku zastępstwa) powodują przedłużenie karnetu o dane zajęcia lub propozycje innego terminu.
8.Szkoła ma prawo zorganizować zastępstwo w przypadku gdy instruktor nie może pojawić się na zajęciach. W przypadku zastępstwa Szkoła nie jest zobowiązana do uprzedzania osób zapisanych na kurs.