Pokazy tańca brzucha Elmas i z Zespołem

zobacz więcej zdjęć...

 

  1. Szkoła Tańca Elmas  umożliwia użytkownikowi Ok System  uczestnictwo w wybranych kursach tanecznych z oferty Szkoły. Generalnie nie ograniczamy klientowi ilości wejść, tego pilnuje system SMS – w zależności od rodzaju karnetu Klient może skorzystać z zajęć np. 2x pod rząd – o ile otrzyma potwierdzenie na to drugie wejście tego samego dnia.Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Użytkownik Ok System deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w danym miesiącu
  2. Użytkownik Ok System jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie.
  3. Użytkownik Ok System jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł za każdy kurs, na który pragnie uczęszczać przed rozpoczęciem nauki. Posiadacz karty ma prawo do jednej nieobecności ( w takim przypadku nienaruszona kaucja przechodzi na kolejny miesiąc.) w przypadku gdy nie ma drugiej grupy z  danej techniki tanecznej, na której mógłby nieobecność odrobić Za każdą kolejną nieobecność,  Szk. T. Elmas  pobiera opłatę w wysokości 20zł z kaucji. Brakującą kwotę kaucji należy niezwłocznie dopłacić. Niewykorzystana kwota kaucji jest oddawana Posiadaczowi Karty w momencie całkowitej rezygnacji z danego kursu.
  4. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat za niektóre zajęcia/kursy.
  5. Kaucja pobierana jest od każdej grupy. Wpłaty kaucji  Ok System  należy dokonywać gotówką  w czasie kiedy jest otwarta lub przelewem  na konto z potwierdzeniem dokonania  przelewu na adres: elmas1@o2.pl