Pokazy tańca brzucha Elmas i z Zespołem

zobacz więcej zdjęć...

 

  1. Szkoła. Tańca Elmas  umożliwia Posiadaczom Karty Multisport uczestnictwo w wybranych kursach tanecznych z oferty Szkoły, obejmujących 4 godziny zajęć w miesiącu (maksymalnie 3 kursy). Decydując się na uczestnictwo w wybranym kursie, Posiadacz Karty Multisport deklaruje swoją regularną obecność na zajęciach w danym miesiącu
  2. Posiadacz Karty Multisport jest uprawniony do uczestnictwa w 1 zajęciach dziennie i w maksymalnie 3 w tygodniu, za każde kolejne zajęcia jest zobowiązany uiścić wymienioną w cenniku opłatę.
  3. Posiadacz Karty Multisport jest zobowiązany do każdorazowego okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości oraz swojej Karty Multisport.
  4. Posiadacz Karty Multisport jest zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 50 zł za każdy kurs, na który pragnie uczęszczać przed rozpoczęciem nauki. Posiadacz karty ma prawo do jednej nieobecności ( w takim przypadku nienaruszona kaucja przechodzi na kolejny miesiąc.) w przypadku gdy nie ma drugiej grupy z  danej techniki tanecznej, na której mógłby niobecność odrobić Za każdą kolejną nieobecność,  Szk. T. Elmas  pobiera opłatę w wysokości 20zł z kaucji. Brakującą kwotę kaucji należy niezwłocznie dopłacić. Niewykorzystana kwota kaucji jest oddawana Posiadaczowi Karty w momencie całkowitej rezygnacji z danego kursu.
  5. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych opłat za niektóre zajęcia/kursy.
  6. Kaucja pobierana jest od każdej grupy. Wpłaty kaucji Multisport należy dokonywać gotówką  w czasie kiedy Szkoła jest otwarta lub przelewem  na konto z potwierdzeniem dokonania  przelewu na adres: elmas1@o2.pl